Otyłość - problem naszych czasów

Otyłość jest groźną chorobą. Często śmiertelną.

W ostatnich dziesięcioleciach w krajach rozwiniętych ekonomicznie obserwuje się zjawiska nieprawidłowego utrzymania masy ciała. Dotyczy to zarówno nadwagi, jak i niedowagi.  Szacuje się, że otyłość stanowi w obecnym stuleciu problem 15-20% obywateli świata.

Otyłość określamy na podstawie czynnika BMI (kg/m2). Jak pokazują badania epidemiologiczne, istnieje bezpośrednia zależność między stanem zdrowia pacjenta a wysokością współczynnika BMI.

Według WHO w 81% badanych krajów, w tym w Polsce, obserwowano częstsze występowanie zaburzeń odżywiania, w tym otyłości u kobiet. Niestety, wskaźniki te stale rosną.

Otyłość jest groźna. To nie tylko wygląd. To poważne zaburzenia organiczne.

Insulinoodporność jest jednym z głównych mechanizmów odpowiedzialnych za powikłania metaboliczne w otyłości. Towarzyszy jej hiperinsulinomia oraz stres oksydacyjny. To właśnie hiperinsulinomia przyczynia się do odkładania tkanki tłuszczowej. A właśnie w związku z funkcją wydzielniczą tkanki tłuszczowej otyłość predysponuje do rozwoju hiperinsulinomii, zaburzeń lipidowych i zaburzeń chorób układu krążenia, głównie nadciśnienia.

Otyłość jest obecnie znacznym czynnikiem ryzyka wielu chorób nowotworowych. Towarzyszący otyłości hiperestrogenizm jest znacznym czynnikiem wpływającym na rozwój raka piersi oraz raka endometrium. U pacjentek otyłych częściej występują również nowotwory jajnika, przełyku, jelita grubego i odbytu, wątroby, trzustki, czy też nerki.

Na podstawie badań WOBASZ stwierdzono, że 20% kobiet w Polsce spełnia kryteria zespołu metabolicznego, a otyłość brzuszna występuje u ponad 40% badanych.  Zespół metaboliczny charakteryzujemy bowiem jako zbiór biochemicznych i klinicznych zaburzeń, które zwiększają ryzyko chorób układu krążenia. Wspomniana wyżej otyłość typu brzusznego stanowi jeden z najsilniejszych czynników ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego. Przyczynia się także do rozwoju jawnej cukrzycy typu 2 i różnych chorób układu krążenia.

Widzimy już, że otyłość to nie jedynie walka z za małymi rozmiarami, ale często walka o zdrowie, a nawet życie. Warto więc może przeczytać te wszystkie dane i zastanowić się nad zmianą trybu życia.

Nie ma dwóch takich samych osób, dlatego nie może być dwóch takich samych diet. U nas każda dieta jest inna, dopasowana do Twoich potrzeb, preferencji oraz wykluczeń. Odchudzamy po ludzku. Dostaniesz dietę i opiekę ekspertów.

Sprawdź >