Czynniki psychologiczne wpływające na prawidłowy przebieg ciąży

Bardzo istotny wpływ na przebieg ciąży, oprócz masy ciała matki, jej sposobu żywienia oraz aktywności fizycznej, mają również czynniki psychologiczne, stan psychiczny matki, jej sposoby radzenia sobie ze stresem.

Wszystko to wynika z jej doświadczeń, czynników osobowościowych oraz otoczenia psychospołecznego. Stan psychiczny matki może jak najbardziej wpływać na rozwój życia płodowego, nie mówiąc już o jego wpływie na sam proces zapłodnienia. Spośród szczególnie istotnych niekorzystnych stanów należy uwzględnić długotrwałe i silne emocje lęku i depresji, jakich może doświadczać matka. Stany te wpływają na rozwój życia płodowego w znaczny sposób, zaburzając jego prawidłowe funkcjonowanie. Dodatkowo przyjście na świat dziecka obciążonego gorszymi stanami psychicznymi matki wpływa zdecydowanie na jego obniżoną zdolność motoryczną, reaktywność na stymulację, niski poziom aktywności, płaczliwość, czy też niższą wagę urodzeniową.

Wybierz najlepszy pakiet dietetyczny

Oczywiście, ma to również wpływ na dalsze relacje z takim dzieckiem w rodzinie już obciążonej stresem. Powinno to skłaniać środowisko medyczne do zwrócenia szczególnej uwagi na stan psychiczny kobiet starających się o dziecko, bądź będących już w ciąży i zapewnieniu im właściwej opieki terapeutycznej.

Trudniejsze stany psychiczne przyszłych matek znacząco wpływają na procesy samoregulacyjne dziecka. Mogą również wpływać na stan fizyczny dziecka – np. zmniejszoną masę ciała, obniżenie łaknienia oraz obniżenie funkcji rozwojowych. Ciąża jest okresem w życiu kobiety, kiedy zmienia się jej postrzeganie siebie oraz świata zewnętrznego. Zmienia się jej ciało, jej potrzeby. Na te zmiany trzeba być przygotowanym, a jeśli występują już wcześniej jakieś braki psychologiczne, bardzo trudno jest się pogodzić ze wszystkim, co się dzieje. Niepokój towarzyszy kobietom szczególnie w pierwszej ciąży. Wiąże się z nieznanym stanem, który powoduje, że nic już nie będzie jak dawniej. Kobiety bardzo często boją się odpowiedzialności, boją się, że nie dadzą rady. Chcą być perfekcyjne.

Jest to szczególnie trudne dla osób wychowywanych w dysfunkcyjnych rodzinach, np. z problem alkoholowym. DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to szczególny odsetek pacjentek mających trudność z utrzymaniem ciąży. Pacjentki te chcą potwierdzić swoją wartość na każdym kroku, starają się sprostać oczekiwaniom. A te rosną z każdą chwilą. Środowisko też predysponuje do tego, alby być idealną we wszystkich obszarach. Promowane są aktorki, które mimo, że urodziły kilka tygodni wcześniej, od razu wracają do normalnej figury, do pracy i obowiązków. Przeciętna kobieta patrzy na taki obraz i odczuwa ogromną presję. Będąc w ciąży, kobieta musi przeorganizować swoją tożsamość, określić na nowo cele. Towarzyszy temu często bardzo silny lęk. Jest to stan normalny, ale jego nasilenie zależy od wielu czynników.

W rodzinie prokreacji szczególnie niekorzystne są konflikty małżeńskie, zarówno te, których jesteśmy świadomi, jak i te nieuświadomione. Konflikty uświadomione to takie, kiedy jesteśmy w stanie określić swoje potrzeby i oczekiwania wobec partnera, ale nie jesteśmy w stanie zmienić swojego zachowania. Rodzi to sytuacje konfliktowe, sprzeczki, awantury, wzrost wzajemnego żalu.

Trudniejsze do rozpoznania są ukryte konflikty, kiedy to boimy się o zmianę ról, o wartości, jakie się zmienią wraz z przyjściem dziecka na świat, boimy się reakcji partnera na zmiany w naszym wyglądzie, naszych zadaniach. Ilość takich negatywnych reakcji między partnerami stanowi istotny wpływ na stan psychiczny przyszłej matki, a także można się spodziewać, że wystąpią trudności w adaptacji do bycia rodzicem po porodzie. Tym samym relacja między rodzicami zdecydowanie wpływa na relację z dzieckiem i jego rozwój.

Nie ma dwóch takich samych osób, dlatego nie może być dwóch takich samych diet. U nas każda dieta jest inna, dopasowana do Twoich potrzeb, preferencji oraz wykluczeń. Odchudzamy po ludzku. Dostaniesz dietę i opiekę ekspertów.

Sprawdź >
Tagi: emocje, stres